Sijoituksesta / yhteisomistajuudesta

Sijoitukseen tai yhteisomistajuuteen annettavat koirat ovat mielestämme ns pentueen parhaat, mahdollisesti ulkomailta pitkän suunnittelun jälkeen tuotavat, joiden toivomme joskus jatkavan sukua. Näille koirille haemme ensisijaisesti sitä ihan parasta koiralle sopivinta kotia ja perhettä, joille juuri tämä kyseinen yksilö mielestäni / mielestämme sopii. Kodin valinta ei välttämättä ole mikään ”rasti ruutuun kenellä on parhaat ominaisuudet tai kyvykkyydet” -valinta, vaan luotamme tässä myös paljon intuitioon, tunteeseen siitä, miten kyseinen koira ja perhe sopivat toisilleen ja miten hyvin meillä ihmisillä synkkaa yhteen. Ei ole siis olemassa mitään tiettyä määritelmää, kenet valitaan perheeksi. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja ole oma itsesi, näin selvitämme molemmin puolin, miltä yhteistyö tuntuisi.

Sopimuspohjina käytetään Suomen Kennelliiton pohjia ja ehdoissa on ainoastaan sellaisia, jotka ovat Suomen ajantasaisen lain mukaisia. Sopimusehtojen kohdat ovat olleet suomalaisilla kasvattajilla yleisesti käytössä kymmenien vuosien ajan.

Sijoitus - ja yhteisomistussopimuksissamme pyritään kertomaan mahdollisimman tarkasti yhteisistä asioista, kuten:

 • Omistajuus ja kenen luona koira ensisijaisesti asuu (ensisijaisesti yhteistyökodissa, jos ei myöhemmin muuta sovita)
 • Kuka voi ja millä ehdoin viedä koiraa näyttelyihin, kilpailuihin yms (näistä sovitaan yleensä yhdessä ja ilmoitetaan toiselle)
 • Kuinka monta pentuetta koiralla maksimissaan voidaan tehdä (yleensä maksimi 2)
 • Koiran ikä, jolloin mahdollinen sijoitus päättyy. Meillä se on yleensä 7 vuotta, eli jos sopimus ei muutoin pääty niin se päättyy viimeistään, kun koira on 7-vuotias, mikä uhanalaisen koirarodun kyseessä ollessa on perusteltua.
 • Vaadittavat vakuutukset (vakuutus kuoleman ja jalostusarvon menetyksen varalta, vastuuvakuutus). Kuoleman ja jalostusarvon menetyksen osalta mahdolliset vakuutuskorvaukset jaetaan puoliksi. Koti vastaa itse ottaako eläinlääkärikäyntejä varten vakuutuksen, mutta suosittelemme sitä.  Kasvattaja maksaa mahdollisen tiineyden ajalta vakuutuksen, muilta osin vakuutuksista vastaa yhteistyökoti.
 • Kasvattaja vastaa kaikista jalostamiseen liittyvistä kuluista (maksaa itse tai maksaa yhteistyökodille kuitteja vastaan sovitut kulut)
 • Kuinka pitkään koira voi olla "mammalomalla" tai astutusreissulla (tulee yleensä synnyttämään viimeistään viikkoa ennen arvioitua syntymää ja lähtee kotiin aikaisintaan, kun pennut ovat 7 viikon ikäisiä)
 • Missä koira synnyttää, jos koira saa pentuja ja milloin koira palautuu sieltä kotiinsa/milloin pennut siirtyvät pois. Normaalisti koira synnyttää kasvattajan luona.
 • Normaalit kulut kuuluvat koiran elämästä perheelle
 • Ja esimerkiksi terveystarkastukset, jotka sijoittaja toivoo tehtävän, kuuluvat sijoittajalle
 • Sijoituskoira ei ole ilmainen, mutta se annetaan perheelle ns vakuussummaa vastaan (jonka saa takaisin, jos sopimuksen ehdot täyttyvät). Vakuussumma on yleensä puolet koiran virallisesta arvosta. Me käytämme arvona rodun perusarvoa, joka on tällä hetkellä 1600 euroa (2024).

Tämä lyhyesti sisältö, mitä sijoitus- tai yhteisomistussopimuksissamme on. Toki sopimuksessa nämä ovat vielä yksilöity tarkasti noudattaen esimerkiksi Kennelliiton sääntöjä sekä ajantasaista muuta lainsäädäntöä.

 

Toivon yhteistyökodeilta aktiivista yhteydenpitoa ja sitä, että voin olla tavalla tai toisella koiran elämässä mukana, ikäänkuin bonuskotina. Uskon kasvatustyössä myös siihen, että pentuesuunnitelmat tehdään vain niin, että molemmista vanhemmista on tarpeeksi tietoa mm. luonteen osalta ja tässäkin yhteistyökoti on tärkeässä osassa. Vain jos tiedän tarpeeksi koirasta osaan valita sille parhaiten sopivan parin, jos siis koiraa tullaan käyttämään jalostuksessa. Tavoitteena on löytää jokaiselle koiralle se "paras mahdollinen match" ja tästä syystä joskus perheiden valinnat kestävät, pennut kun ovat kuitenkin kaikki omia yksilöitään, kuten me ihmisetkin.

Olen itse saanut ensimmäisen grosspitzin erinomaisen valinnan kautta ja kun katselen jälkikäteen myös sisaruksia niin niillekin on löytynyt juuri omanlaiset kodit. Meidän Jäbä on vauhdikas, helposti innostuva ja jääräpäinen, ihan kuten minäkin. Jollekin toiselle tuon luonteinen koira olisi liikaa, mutta minulle aivan täydellinen. Näin toivon pystyväni toimimaan myös itse ja löytämään juuri oikean kodin kullekin pennulle, niin että sekä koiran että ihmisen tuleva yhteiselo on paras mahdollinen yhdistelmä.

Suunnittelemme grosspitzien tuontia yhdessä Jäbän kasvattajan Kirsi Honkasen (kennel Ticapon), jokaista tarkkaan harkiten ja tutkien. Emme tuo "mitä vain grosspitzejä", vaan meillä on taustalla jo usein monen vuoden yhteistyö kyseisten kasvattajien kanssa tai vaihtoehtoisesti sellaisia ystäviä / tuttavia lähtömaassa, jotka osaavat kertoa meille vanhemmista ja kasvattajasta.  Tämä tarkoittaa sitä, että useimmissa tapauksissa tuontikoiran Suomeen saamiseksi on tehty jo useita vuosia töitä ennen pennun syntymää.

Jos sijoitus-/yhteisomistussopimuksen sisältö mietityttää, ota yhteyttä ja kysy lisää.

Translate »